Çocuk Zeka Testi

Çocuk Zeka Testi

Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka testinin yapılmasını isteyebiliyor. Eğer hakikatli bir gereksinim varsa uygulanması gereklidir. Peki zeka testi hangi vaziyetlerde uygulanmalı, hangi vaziyetlerde uygulanması doğru değil.

Maalesef çoğu birey zeka ile IQ puanını benzer şey sanıyor. Fakat IQ skoru, zeka ile eş anlamlı değil. Zeka, bir testle ölçülemez, çünkü bu kavram çok fazla boyutlu ve karma karışıktır. Testten fazla not almış bir çocuğun sözel ve matematik yetenekleri yaşıtlarından ileride olabilmektedir. Dolayısı ile fazla skor zihinsel kabiliyet ile alakalı ciddi bir ipucudur. Fakat ileriye yönelik oldukça başarılı olmak amaçlı bu yeterlidir mi? Yaratıcılık, birlik çalışması, empati kurabilme, kolay düşünebilme, sorun çözme, çeşitli fikirler içinde özgün bağlantılar kurabilme vs. Bu değerler bu asırda oldukça başarılı olmak açısından olmazsa olmaz beceriler. Bugün yapılmış zeka tanımları bu yetenekleri esas alır. IQ testi bunların hangilerini ölçüyor? Hiç birini, bu sebeple testten düşük derece almak, fakat bu alanlarda yetenekleri olan çocuğun akıllı olmadığına hükmetmek doğru değildir, üstelik haksızlıktır. Zeka testleri bebek ve çocukların ilerleme seyrini takip etmede ailelere yaşamsal ehemmiyeti olan veri toplama araçlarındandır. Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile içinde ciddi avantaj farklılıkları bulunur. Çocuğunun zihinsel gelişmesini bilen bir aile erken tedbir almada, telafi eğitimleri açısından imkanlar sunmada, yetenek ve yeterlilikleri yönünden yönlendirmede çerçevesi bilinen bir haritaya sahip olmuş olabilir. Çocuğunun zeka gelişimi ile ilgili elinde biyolojik veri olmayan ailelerin çocuktan beklentileri de farklılaşır. Yapamayacağı sorumluluklar yüklenir. Ders iş baskısı meydana gelir, ilerleme vaziyetine yönelik erken tedbir almada dezavantajlı bir vaziyette olabilir. Zeki bir bebek güzel bir rehberlikle kendisine ve etrafına randıman sunabilir. Yaşıtlarına yönelik geriye kalmış bir bebek erken tedbir alınarak telafi eğitimleri yardımıyla yetenek ve faaliyetlerde potansiyeli ölçüsünde ilerleme sağlayabilir.
İnsanın IQ puanı hayat boyu değişmeden mi kalır?
IQ skoru ne doğuştan, ne de sabit. Yapılan bir araştırma sonucunu yayınlayan araştırmacı, çocukların 4 senelik dönemde IQ skorlarının ne türlü değiştiğini incelemiş. Sonuçlar çok fazla çarpıcı: Çocuklardan bir bölümünün skoru, 4 sene içerisinde aşağı yukarı 21 puanlık artış göstermiş. Bir kısmınınki de aşağı yukarı 18 puan kadar düşmüş. Bunun sebebi, vakit içerisinde beyinde yaşanan yapısal değişiklikler. Beyin bir adale gibi; çalıştırırsan güçleniyor, çalıştırmazsan çöküyor. Başka bir deyişle, IQ skoru doğuştan veya sabit değil. Çalışmanın yakınında, aile ortamı, okul ortamı, ebeveynlik stili benzeri etkenlerle artıp azalabiliyor.
Bu ciddi bir mesaj: Nasılsa puanım fazla diye çalışmayı bırakmak zaman içinde IQ puanının azalması demek. Yani zeki fakat tembellerin sonu iyi değil. Öbür yandan nasılsa puanım düşük diyerek çalışmamakda benzer oranda hatalı.

IQ'su düşük ama zeki kişiler var mıdır?
Aslında her insan dahidir. Fakat siz bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine yönelik değerlendirirseniz, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir der A.Einstein. Howard Gardner'in Çoklu Zekâ Teorisi, IQ'nun bir partili iktidarına son vereli seneler oluyor. Gardner, birey zekasını 8 çeşitli türe ayırıyor: Sözel, mantıksal-matematiksel, görüntü, manevi, toplumsal, tabiat, müzik, kinestetik.
Son Güncelleme : 23.04.2021 05:46:17
Çocuk Zeka Testi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuk Zeka Testi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çocuk Zeka Testi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zeka nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekadır. Uzamsal zeka gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zeka aslında görsel zeka olarak da adlandırılır. Uzamsal zeka Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zeka olan görsel zekası güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zeka çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşa...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zeka seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zeka olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zeka...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zeka, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zeka şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zeka denmektedir. Zeka çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zeka olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zeka, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zeka bölümü 100 olarak baz alınır. zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zeka, ya da diğer adıyla dilsel zeka, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştu...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zeka, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zeka bölümüdür. Sosyal zekanın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekanın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zeka,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zeka, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zeka, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zeka bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak bir çok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekamız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inan...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka, Bir diğer ismi kinestetik zeka olan bu zeka türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zeka türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde...
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022