Pratik Zeka

Pratik Zeka

Pratik Zeka: Kimi insanların zeka seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zeka olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zekasını kullanarak hızlı bir biçimde karşı tarafa cevap verebilmesidir. Bu cevap sadece sözlü yoldan olmak zorunda değildir. Komedyenlerde, şovmenlerde çokça görülen bir özelliktir. Her türlü soruya zorda kalmadan cevap verebilmeleri onların pratik zeka özelliğine sahip olmalarından dolayıdır. Bunun yanında pratik zekaya sahip olan insanlar herkesten zeki insanlar değillerdir. Bazı insanlar çok zeki olup pratik zekaya sahip olamazlar, bazıları normal bir zeka seviyesine sahip olup pratik zekaya sahip olurlar. Pratik zekaya sahip olmak bir insanın zeka seviyesinin ileri olduğunu göstermez. Pratik zeka sadece denildiği gibi anlık durumlara, anlık sorunlara, sorulan sorulara anında sözlü ya da sözsüz cevap verebilme yeteneğidir. Fakat genelde çok zeki olan insanlarda pratik zeka da görülür. İnsanlar pratik zeka yeteneklerini geliştirdiklerinde aslında normal zekalarını da geliştirmiş olurlar. Bunun yanında insanlar ne zaman anlık karar verirse pratik zekaları gelişir. Bu yüzden siz anlık kararlar verdikçe pratik zeka yeteneğiniz gelişecektir. Tabii ki pratik zekası gelişmiş olan insanlarda bu olay doğuştan gelmedir. Bunlarla birlikte pratik zeka her insanda var olan bir özelliktir. Örneğin ''Benim hiç pratik zeka yeteneğim yok.'' ya da ''Bendeki pratik zeka yeteneği sıfır, hiçbir şeye anında cevap veremiyorum.'' diyen insanlar yanılıyordur. Çünkü bu yetenek bazı insanlarda çok gelişmiş, bazı insanlarda az gelişmiştir.

Zeka, ruh biliminde anlak olarak da tanımlanır. Zihnin öğrenebilme, öğrenilen her şeyden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme gibi işlevleri sağlayan soyut bir kavramdır. Zeka kısaca zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan yetenekler birleşimidir. En geniş anlamı olarak en genel zihin gücü tabiri kullanılabilir. Zihnin algılama, düşünme uslamlama, düşünme, öğrenme gibi birçok işlevini gerçekleştirir. Yani zeka kısaca beynin ve zihnin en büyük merkezidir. Aslında çok fazla kategoriye ayrılabilse de psikologlar ve bilim adamları tarafından yaratıcılık, kişilik, bilgi ve akıl gibi kategorilere ayrılmıştır. Zekayı belirleyen faktörler arasında kalıtım, çevre, doğum ve doğum öncesi gibi etmenler rol oynar. Zekanın küçük yaşta doğru gelişimi çocuğun fiziksel faktörlerini de etkiler. Bunların yanında pratik zeka her insanda var olan bir özelliktir. Fakat bazı insanlarda çok gelişmiş, bazı insanlarda az gelişmiştir. Zekanın, pratik zeka yeteneğine pek bir etkisi yoktur. Fakat zeka gelişmişliği seviyesi ile pratik zeka yeteneği doğru orantılı iki kavramdır.

Pratik Zekayla Birlikte Zekayı Geliştirme Yolları: Tam olarak pratik zekayı geliştirme yollarını arayamayız. Fakat zeka geliştikçe, pratik zeka yeteneği de daha hızlı çalışır hale gelecektir. Tam olarak zeka geliştikçe değil fakat beyin uyumayı reddedip çalışınca, uyanık kalınca, düşünüyor hale gelecek ve her olaya anında tepki verebilecek konuma gelecektir. Böylelikle pratik zeka yeteneği gelişmiş olacaktır. Sağlıklı ve düzenli beslenen insanlarda zekanın daha üst düzey olduğu saptanmıştır. Müziğin de çok önemli bir etkisi vardır. Mozart dinlemenin çocuklarda matematik zekasını arttırdığı gözlenmiştir. Beyni daha az elektrik akımı ve radyasyon görmüş çocuklarda da zekanın daha ileri olduğu anlaşılmıştır. Bunların yanında zihinsel egzersizler, hafıza oyunları, uyku, yürüyüş, hobiler ve konsantrasyon gibi etmenlerin de zekayı etkilediği açıklanmıştır.
Son Güncelleme : 30.04.2021 10:52:40
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. şükran akdağ - 30.04.2021 10:52:40
Pratik Zeka ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Pratik Zeka Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Pratik Zeka"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zeka nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekadır. Uzamsal zeka gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zeka aslında görsel zeka olarak da adlandırılır. Uzamsal zeka Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramın'da yer alan 8 z...
Görsel Zeka
Görsel Zeka
Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zeka olan görsel zekası güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zeka çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşa...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zeka, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zeka şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zeka denmektedir. Zeka çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zeka olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zeka, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zeka bölümü 100 olarak baz alınır. zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zeka, ya da diğer adıyla dilsel zeka, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştu...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zeka, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zeka bölümüdür. Sosyal zekanın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekanın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zeka,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zeka, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zeka, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zeka bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak bir çok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekamız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inan...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka, Bir diğer ismi kinestetik zeka olan bu zeka türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zeka türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde düşünebilme, soyut düşünebilme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir hedefe yönelik olarak ku...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021