Görsel Zeka

Görsel Zeka

Görsel Zeka: Bir diğer adı da uzamsal zeka olan görsel zekası güçlü çocuklar yaşanan olayları, kişiler ile maddeleri zihinlerinde betimleyebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Görsel zeka çocuğun etrafında yaşanan olaylara karşı gözlemci yaklaşabilmesini sağlamaktadır. Zihinsel olarak her şeyi zihninde ayrıntılı bir şekilde görselleştirme kabiliyeti, fotoğrafları hatırlamaktan daha çok, zaman ve konum ile ilgili farklılıkları görsel olarak açıklayabilme düzeyinde olmaktadır. Görsel zekaya sahip olan bir çocuk ya da birey haritayı kolayca anlayabilmekte, düşündüklerini resim vasıtasıyla ifade edebilmekte ve tarif edeceği bir şeyi resim çizmek yolu ile ve şema ile daha kolay anlatabilmektedir. Ayrıca bu kişi, bir şeyi anlatırken söyleyerek ya da müzik ile değil görsel yol ile anlatmayı tercih etmektedir. Görsel zekaya sahip bir kişinin öğrenme sürecini resim ya da fotoğraflar, şekil ve şemalar ile diyagramlar hızlandırmaktadır. Örneğin bir ressam görsel zekaya sahiptir ve bu normal karşılanabilmektedir. Bunun yanı sıra, bilim ile uğraşan insanlar ya da operatör hekimler de matematiksel zekadan hariç olarak görsel zekalarını da çok iyi derecede kullanmaktadırlar ki bu durum da şaşırtıcı değildir.

Görsel Zekaya Sahip Kişide Bulunan Yetenekler

Görsel zekaya sahip olan bir kişide görülen yetenekleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bu zekaya sahip kişiler yapboz tamamlama konusunda iyidirler.
 • Bu kişiler şemaları ve grafikleri rahatlıkla okuyabilmekte, yazabilmekte ve anlayabilmektedir.
 • Görsel zekaya sahip kişilerin yön duyguları, çizim ve boyama yetenekleri gelişmiştir.
 • Görsel zekaya sahip kişiler üç boyutlu düşünebilmekte ve birbirinden farklı olan nesneler arasındaki ilişkiyi görsel açıdan yakalayabilmektedirler.

Görsel Zekaya Sahip Kişiler İçin Uygun Olabilecek Meslekler

Görsel zekaya sahip kişilerin şu meslekleri yapmaları daha uygun olmaktadır;

 • Bilgisayar uzmanlığı, İnşaat mühendisliği
 • Diş hekimliği, cerrah ya da radyolog
 • Endüstri tasarımcılığı, makine mühendisliği
 • Fotoğrafçılık, grafik tasarımı, dekoratör
 • Reklamcılık, modacı, mimarlık, sanatçılık
 • Tur rehberi, film yönetmeni, yapımcı

Görsel Zekaya Sahip Kişilerde Görülen Özellikler

Görsel zekaya sahip olan bir kişide şu özellikler görülebilmektedir;

 • Görsel zekaya sahip bir kişi resim yapmaktan hoşlanabilmektedir.
 • Okulda ders dinleme esnasında deftere resim çizmekten hoşlanabilmektedir.
 • Hayalperesttir.
 • Düz yazı okumaktansa, harita, şema ve diyagramları okumayı tercih etmektedir.
 • Yeni bir yere gittiği zaman yolunu kolaylıkla bulabilmektedir.
 • Aletleri sökmekten ve yeniden birleştirmekten hoşlanmaktadır.
 • Lego ve benzeri üç boyutlu olan objeler yapmaktan zevk almaktadır.

Görsel Zekaya Sahip Bir Kişinin Yönlenebileceği Aktiviteler

Görsel zekaya sahip kişiler şema, harita ve grafik çizme, sunum hazırlama, video çekimi yapma, albüm hazırlama, kartla ya da taşla oynanan yeni oyunlar icat etme ve oyun hamuru kullanarak yeni objeler tasarlama konusunda iyidirler.

Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Kullanabileceği Araçlar

Görsel zekaya sahip bir kişinin kullanabileceği araçlar şunlardır;

 • Görsel zekaya sahip kişiler yaratıcılıklarını ve görsel yeteneklerini geliştiren grafik programlarını kullanabilirler.
 • Görsel zekaya sahip kişiler çizim araçlarını ve sunum hazırlayabilmek amacı ile multimedya araçlarını kullanabilirler.
 • Bu zekaya sahip kişiler kart, fotoğraf ve yapbozlardan hoşlanabilirler.
 • Bu zekaya sahip kişiler üç boyutlu deneyler yapabilir ve hikaye haritası çıkarabilirler.
 • Görsel zekaya sahip kişiler desen çizme, zihinde haritalandırma ve karikatür çizerek hikaye anlatma konusunda iyi olabilirler.
 • Görsel zekaya sahip kişiler renk ve sembollerden oluşan oyunlarda iyi olabilirler.

Son Güncelleme : 02.05.2021 14:15:41
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. tuğba arslan - 02.05.2021 14:15:41
Görsel Zeka ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Görsel Zeka Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Görsel Zeka"
Görsel yetenek li insanlar çok uyanık ve kurnaz insanlardir
Uzman . 18.06.2018
CEVAP YAZ
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal Zeka Nedir
Uzamsal zeka nedir, Beynimizde ilk gelişen bölüm uzamsal zekadır. Uzamsal zeka gördüğümüz ve algıladığımız her şeyi ifade eder. Uzamsal zeka aslında görsel zeka olarak da adlandırılır. Uzamsal zeka Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramın'da yer alan 8 z...
Pratik Zeka
Pratik Zeka
Pratik Zeka: Kimi insanların zeka seviyesi ne kadar üstün olsa da anlık olaylarda kullanamazlar. Halbuki akıllı insanlar anlık değişimlere anlık cevaplar üretebilirler. Pratik zeka olarak adlandırılan olay, insanların bir durum karşısında aniden zeka...
Sivri Zeka
Sivri Zeka
Sivri zeka, bazı kişilerde oldukça uçarı olan ve aklına geleni söyleyen zeka şeklidir. Zeka, insan zihnin de öğrenme, öğrenilenden fayda çıkarabilecek doğrultuda ilerleme, yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları ürete...
Sayısal Zeka
Sayısal Zeka
Zeka, insanın düşünme, öğrenme, yeni bilgiler edinebilme, ezberleme ve sorunlara çözüm önerileri getirme gibi daha birçok yeteneğinin birleşimine zeka denmektedir. Zeka çoğu bilim insanlarına göre sayısal ve sözel zeka olarak ikiye ayrılmaktadır. Baş...
İçsel Zeka
İçsel Zeka
İçsel zeka, genellikle insanların kendileri hakkında duygu ve düşüncelerini değiştirebilme özelliğidir. Kişiler bu özellikleriyle yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürerek yaşadıklarından bilgiler elde edebilirler. İnsanlarda çok önemsenmesi ...
Zeka Bölümleri
Zeka Bölümleri
Zeka bölümleri, bir kimsenin zihin gücünün ne kadar olduğunu gösteren değerlerdir. İnsanlarda ortalama zeka bölümü 100 olarak baz alınır. zeka bölümü, yani IQ (Intelligence Quotient) olarak adlandırılır. Zeka, insanın düşünebilme, yaşantısında akıl y...
Sözel Zeka
Sözel Zeka
Sözel zeka, ya da diğer adıyla dilsel zeka, etkili şekilde dili kullanma, kelime ve seslerle birlikte düşünme, insanları ikna edebilme, dilde bulunan kompleks anlamları kolay kavrama, dilde bulunan farklı yapıları kolay fark etme, yeni yapılar oluştu...
Sosyal Zeka
Sosyal Zeka
Sosyal zeka, kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zeka bölümüdür. Sosyal zekanın kullanılabilme düzeyi kişinin toplum içindeki statüsünü belirlemede rol oynar. Sosyal zekanın düzeyi herkeste aynı olmamaktadır. Kimisinde matematik zeka,...
Yapay Zeka
Yapay Zeka
Yapay zeka, günümüzde yabancı bilim adamlarının üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştıkları bir durumdur. Bilimsel adıyla anılacak olursa yapay zeka, "mantıksal analiz robotu"adı verilmektedir. Yapay zeka bir tanım olarak ise, bir bilgisayarın...
Zeka Duası
Zeka Duası
Zeka Duası, Zeka açmak için okunacak bir çok dua vardır. Bu duaları okumak alışkanlık haline getirerek zekamız, zihnimiz açılır ve her türlü zorluğu yenebilir başarılı olabiliriz. Yalnız bu duaların sonuç vermesi için Allah'a tam bir bağlılık ve inan...
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka
Bedensel Zeka, Bir diğer ismi kinestetik zeka olan bu zeka türü, insanların vücutlarını ne kadar iyi kullandıkları ile alakalıdır. Tabi ki doğal olarak bu zeka türü sporcularda ve dansçılarda yüksek seviyede bulunur. Bunların yanı sıra ellerini kulla...
Zeka
Zeka
Zeka, zeka kavramlar yada algılar yardımıyla somut yada soyut olan nesneleri algılaya bilme, aralarındaki ilişkiyi kavraya bilme, bunları kendi içinde düşünebilme, soyut düşünebilme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir hedefe yönelik olarak ku...

 

Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
İçsel Zeka
Zeka Bölümleri
Sözel Zeka
Sosyal Zeka
Yapay Zeka
Zeka Duası
Bedensel Zeka
Zeka
Üstün Zeka
Zeka Çeşitleri
Görsel Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Zeka Testi
Matematiksel Zeka
Üstün Zeka Testi
Bebek Zeka Testi
Zeka Geriliği
Zeka Geliştirme
Zeka Yaşı
Zeka Ölçme
Zeka Geliştirici
İş Zekası
Popüler İçerik
Üstün Zeka
Üstün Zeka
Üstün zeka, toplumda zeka özürlü insanlara, zeka yoksunu insanlara rastlanabildiği kadar, üstün zekalı olan insanlara da rastlanabilir. Üstün zekalı o...
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri
Zeka Çeşitleri, zeka beynin öğrenme, anlama, düşünme, yargılama, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerini yerine getirmesidir. Bu zihinsel iş...
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi
Görsel Zeka Testi, Görsel zeka diğer bir adıyla uzamsal ya da mekansal zeka, Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramında yer alan 8 çeşit zeka alanında b...
Çocuk Zeka Testi
Çocuk Zeka Testi
Çocuk zeka testi, uygulaması son dönemlerde moda halini almış bir uygulamadır. Pek çok anne-baba öğretmen şu veya bu sebepten dolayı çocuklara zeka te...
Zeka Testi
Zeka Testi
Zeka Testi, Zekamız çevresel değişimlere ayak uydurmamızı ve yaşamsal sorunlara işlevsel çözümler getirmemizi sağlar. Şu demek ki yaşama kabiliyetimiz...
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zeka
Matematiksel Zekâ, Matematiksel zekâ türü bilimsel olarak düşünebilmeyi, objektif bir şekilde gözlem yapabilmeyi, elde edilmiş olan verilerden sonuç...
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi
Üstün Zeka Testi : Her anne ve baba çocuğunun özel olmasını ister, bunun nedenide kendi için özel olan çocuğunun herkes için özel olmasını istemesidir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzamsal Zeka Nedir
Görsel Zeka
Pratik Zeka
Sivri Zeka
Sayısal Zeka
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021